ПРАВИЛНИК О програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источно Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева

РЕПУБЛИКА СРПСКА

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ПРАВИЛНИК

О програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источно Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева

Источно Сарајево април 2020. године

Број: 27/20

Датум: 02.04.2020. године

У складу с одредбом члана 8.  Одлуке о оснивању Аграрног фонда града Источно Сарајево број: 01-013-15.5/19, од 18.04.2019. године и одредбе члана 26. Статута Аграрног фонда града Источно Сарајево, број: 1/19, Управни одбор Аграрног фонда града Источног сарајева, на сједници одржаној дана 02.04.2020. године, доноси:

ПРАВИЛНИК

 О програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева

Члан 1.

Овим правилником се дефинишу циљеви, начин финансирања програма, те прописују услови који су физичка лица – пољопривредни произвођачи, са подручја града Источно Сарајево, обавезни испуњавати за остваривање права на додјелу расада поврћа и садног материјала, поступци за остваривање права на додјелу, критеријуми за додјелу, обавезе корисника, начин за предају захтјева, као и остала важна питања од значаја за овај програм мјера који проводи Аграрни фонд града Источно Сарајево.

Члан 2.

Циљ овог програма је подршка заинтересованим физичким лицима за економско оснаживање домаћинстава кроз узгој поврћа, разноврснија и здравија понуда поврћа на тржишту града Источно Сарајево, повећање производње поврћа у циљу смањења увоза као и дјелимично укључивање у организован откуп одабраних корисника.

Члан 3.

Аграрни Фонд сноси цјелокупан износ трошкова набавке расада и садног материјала а број одабраних корисника зависиће од количине набављеног квалитетног расада,садног материјала, броја поднесених захтјева, захтјеваних количина по подносиоцу захтјева и сл.

Садни материјал који ће бити предметом расподјеле односи се на расад паприке, парадајза ,салате и сјеменског кромпира и лука а корисници ће моћи остварити право на додјелу до максимално 160 комада расада парадајза, до 160 комада расада паприке и 160 комада расада салате, те максимално до 50 kg сјеменског кромпира и максимално 5 kg сјеменског лука.

Члан 4.

Право на додјелу расада поврћа имају  пољопривредни произвођачи са територије града Источно Сарајево који намјеравају да се баве узгојем поврћа, кромпира и лука  и располажу пољопривредним земљиштем минималне површине 500 метара квадратних или узгојем паприке, парадаjза и салате а располажу пластеником од 50 или 100 метара квадратних, а који су претходно упутили захтјев за ову врсту помоћи Аграрном фонду.

Члан 5.

Предност на додјелу расада и садног материјала имаће подносиоци захтјева који испуњавају општи критеријум бављења пољопривредном производњом на територији града Источно Сарајево су: живе у домаћинству у којем су сви пунољетни чланови незапослени или лошег материјалног стања, припадају породицама из социјално угрожених категорија, имају статус породице погинулог борца, ратног војног инвалида, самохрани родитељи, особе са потешкоћама у развоју или живе у домаћинству у којем један или више чланова имају статус особе са потешкоћама у развоју или инвалидитетом, имају пребивалиште на руралним подручјима града Источно Сарајево, жене, млади до 35 година старости, и сл.

Планирани износ средстава за ову намјену дефинише се на основу одобрених грант средстава из буџета града Источно Сарајево, општина у саставу града и других извора прихода према Аграрном фонду.

Само у случају недовољног броја захтјева право на додјелу ће имати и лица и/или домаћинства која претходно нису упутила захтјев односно молбу за ову врсту помоћи  Аграрном фонду.

Члан 6.

За остваривање права на додјелу расада, садног материјала поврћа пољопривредни произвођачи са територије града Источно Сарајево подносиће Аграрном фонду захтјев (АФ-Р) и документацију која ће бити прецизирана Јавним позивом.

Рок за подношење захтјева ће бити 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страницама Аграрног фонда и града Источно Сарајево као и огласној табли Аграрног фонда града Источно Сарајево.

Пријаву за позив моћи ће поднијети било који пунољетни члан домаћинства испред једног пољопривредног домаћинства. Уколико се пријаве двије или више различитих особа за исто домаћинство, разматрати ће се само једна пријава.

Захтјеви ће се подносити на прописаном обрасцу АФ-Р са пратећом документацијом. Захтјеви са неопходним, припадајућим документима подносиће се лично у канцеларије Аграрног фонда града Источно Сарајево или путем поште на адресу: Аграрни фонд Града Источно Сарајево, Стефана Немање 14, 71123 Источно Ново Сарајево, са назнаком за Јавни позив – додјела расада поврћа и садног материјала.

Члан 7.

Аграрни фонд града Источно Сарајево задржава право тражења додатних услова, документације и спровођења радњи релевантних за одлучивање о појединачним захтјевима у циљу доказивања испуњености услова за добијање средстава.

Одлуку о одабиру корисника по појединачним захтјевима доноси Комисија Аграрног фонда града Источно Сарајево надлежна за расподјелу расада, садног материјала, коју именује лице овлашћено за представљање и заступање Аграрног фонда. Комисија ће у року од 7 (седам) дана на основу достављене документације и дефинисаних критеријума формирати листу одабраних корисника. Резултати Јавног позива биће објављени на огласној табли и интернет страници Аграрног фонда града Источно Сарајево након чега ће бити остављен рок од 7 дана за евентуалне приговоре подносилаца захтјева.

Коначну одлуку о додјели садног материјала, расада одабраним корисницима доноси лице овлашћено за представљање и заступање Аграрног фонда града Источно Сарајево.

Уговором ће бити дефинисани посебни услови коришћења предмета подршке.

Члан 8.

Аграрни фонд града Источно Сарајево успоставиће јединствени регистар корисника.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења због ванредне ситуције, у складу са наредбом команданта Градског штаба за ванредне ситуације бр: 02-014-132/20 од 02.04.2020. год.,  а накнадно ће бити објављен у Службеним новинама града Источно Сарајевo.

                                                                           Предсједник управног одбора

                                                                           _________________________

                                                                                       Бране Шука

Share