Категорија: <span>DOKUMENTI</span>

ЈАВНИ ПОЗИВ за помоћ пољопривредним произвођачима у случају настанка штете у ванредним ситуацијима

Број: 386/20 Датум: 19. 08. 2020. године На основу плана и програма утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева за 2020.годину и Правилника о програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку индувидуалним пољопривредним произвођачима са територије града Источно Сарајево бр.25.05/20 и члана 25.статута Аграрног фонда града Источно Сарајево бр. […]

Read More

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О програму утрошка средстава гранта Аграрног Фонда града Источног Сарајева намијењених за подршку пољопривредним произвођачима кроз додјелу расада поврћа за пластеничку производњу и садног материјала за производњу на отвореном, на територији града Источног Сарајева

Read More

О НАМА

Аграрни фонд града Источно Сарајево, основан је Одлуком Скупштине града Источно Сарајево, број: 01-013-15.5/19 од 18.04.2019. године с циљем унапређења пољопривредне производње на подручју града Источно Сарајево. Најважнији циљеви Аграрног фонда су: – организовање, развој и унапређење пољопривреде на подручју града Источно Сарајево, – рурални развој на подручју града Источно Сарајево, – прикупљање, распоређивање и […]

Read More

СТАТУТ

На основу члана 17 Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Српске бр 68/07; 109/12) и члана 11 стaв 1. тачка Одлуке о оснивању Аграрног фонда Града Источно Сарајево (Службени гласник Града Источно Сарајевo 8/19), Управни одбор Аграрног фонда Града Источно Сарајево на сједници одржаној дана 15.05. 2019. год. донио је: СТАТУТ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА […]

Read More

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 11 Став 1. Тачка 6 Одлуке о оснивању Аграрног фонда града Источно Сарајево (Сл.Гл. Града Источно Сарајево 6/19) и чланова 8-16 Статута Аграрног фонда града Источно Сарајево, Управни одбор Аграрног фонда града Источно Сарајево на сједници одржаној дана 15.05.2019. године донио је: ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО […]

Read More