О НАМА

Аграрни фонд града Источно Сарајево, основан је Одлуком Скупштине града Источно Сарајево, број: 01-013-15.5/19 од 18.04.2019. године с циљем унапређења пољопривредне производње на подручју града Источно Сарајево.

Најважнији циљеви Аграрног фонда су:

– организовање, развој и унапређење пољопривреде на подручју града Источно Сарајево,

– рурални развој на подручју града Источно Сарајево,

– прикупљање, распоређивање и усмјеравање средстава,

– подстицање, помоћ и повезивање разних облика производне сарадње између лица која се баве пољопривредом,

 – подстицање становништва да се интензивније бави пољопривредном производњом кроз пружање савјета, помоћи, подстицаја и обука, те увођење нових стандарда у пољопривреди.

Визија Аграрног фонда је улога покретача развоја и унапређења пољопривредне производње, како на територији града Источно Сарајево, тако и шире, путем директног учешћа или путем сарадње са другим институцијама.

Срна

Share